Pedagogisch beleid

Ontdek het plezier en kracht bij KleintjeZuid!

Ons doordacht pedagogische beleid gebaseerd op het bieden van emotionele veiligheid, de ontwikkeling van normen, waarden en persoonlijke- en sociale vaardigheden, uitgevoerd door professionele medewerkers zorgen ervoor dat jij en jouw kind elke dag met een glimlach komen- en gaan!

Aandacht voor ontwikkeling

Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en heeft unieke interesses, talenten en behoeften. Onze pedagogisch medewerkers nemen de tijd om goed naar de kinderen te luisteren en naar ze te kijken. Zij bieden de kinderen de ondersteuning die past bij de individuele ontwikkeling. Wij streven ernaar het natuurlijke potentieel van een kind volledig tot bloei te laten komen door een liefdevolle en veilige omgeving te bieden, waarin het kind zich vertrouwd en thuis voelt. Door aandacht en spel zorgen we dat de ontwikkeling wordt gestimuleerd en het zelfvertrouwen van een kind groeit.

Gedurende de dag zijn er voortdurend momenten waarop de pedagogisch medewerkers de persoonlijke aandacht richten op een kind. Wij creëren niet alleen ontwikkelingskansen voor de kinderen door met hen mee te spelen tijdens vrij spel momenten en leerzame activiteiten aan te bieden. Ook bijvoorbeeld een verschoonmoment benutten onze pedagogisch medewerkers om de ontwikkeling te stimuleren. Zo is er tijdens het verschonen aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, door bijvoorbeeld liedjes te zingen en tenen en vingertjes te tellen.

Door elk kind als een uniek individu te zien, doen we recht aan de authenticiteit van de kinderen. Hierdoor voelt een kind zich gezien, gehoord, gewaardeerd en veilig. Daardoor durft elk kind te zijn wie het is. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen het kind met liefde tijdens de ontwikkelingsreis. Het mooiste wat je kan worden is immers jezelf!

Rijke speel & leeromgeving

Een groepsruimte binnen de kinderopvang is zoveel meer dan een ruimte met kinderen, meubels en speelmaterialen. De groepsruimte is een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving voor een kind. Een omgeving waar een kind durft te ontdekken en verkennen wat het leuk vindt en waar het goed in is.

Kinderen leren spelenderwijs. Daarom spreken we binnen de kinderopvang over een speel & leeromgeving. Onze groepsruimten zijn speel & leeromgevingen met een rijk en gevarieerd aanbod aan speelhoeken en materialen, waarin elk kind in de aanwezigheid van vaste groepsgenootjes, met de aandacht en ondersteuning van vertrouwde pedagogisch medewerkers, uitdagingen vindt die aansluiten bij de interesse en goed zijn voor de individuele ontwikkeling.

KleintjeZuid besteed dan ook veel aandacht aan de veiligheid, sfeer en inrichting van de speel & leeromgeving. Onze inrichting faciliteert een gevoel van geborgenheid. Het materiaalgebruik en de kleuren zorgen voor een harmonieuze sfeer. De materialen zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de groep kinderen. Op de peutergroepen vind je onder andere huishoeken waarin de kinderen kunnen ‘doen alsof’  en verschillende rollen uit de echte wereld, zoals kok, winkelier of klant met elkaar kunnen ontdekken. Naast de speelhoeken is er een rijk aanbod aan uitdagend ontwikkelingsmateriaal beschikbaar dat veelal zo is opgesteld dat kinderen zelf kunnen kiezen waarmee ze willen spelen en dit ook zelfstandig kunnen pakken.

De vaste pedagogisch medewerkers kennen de kinderen goed en weten wat een kind leuk vindt, wat zijn mogelijkheden zijn en waar zijn uitdagingen liggen. Hierdoor kunnen de pedagogisch medewerkers de kinderen stimuleren en ondersteunen in hun spel en hen zo helpen het volgende stapje in hun ontwikkeling te nemen.

Samen leren

Op de groepen dragen onze pedagogisch medewerkers zorg voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Iedere groep heeft een vaste samenstelling: de kinderen komen op vaste dagen en worden begeleid door vaste gezichten. Dit zijn pedagogisch medewerkers die structureel aanwezig zijn op bepaalde dagen. Door de vaste groepssamenstelling raken de kinderen vertrouwd met hun groepsgenoten en de pedagogisch medewerkers. Hierdoor kunnen banden en vriendschappen ontstaan.

Vanuit deze basis van veiligheid en vertrouwen maken we gebruik van de groep als een sociaal leeromgeving. Kinderen leren namelijk veel van- en met elkaar door naar elkaar te kijken, te luisteren, samen te spelen en samen te werken. Binnen de groep worden de kinderen zich bewust van hun persoonlijke interesses, -kwaliteiten en de eigen grenzen. Het contact tussen de kinderen onderling en met de pedagogisch medewerkers stimuleert de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen leren namelijk om te gaan met onderlinge verschillen, leren deze verschillen te respecteren- en waarderen, solidair te zijn met elkaar en leren voor zichzelf opkomen. 

Het leren van- en met elkaar begint al bij de allerjongsten. Jonge baby’s hebben op onze babygroepen de kans om elkaar te zien, te horen en aan te raken. De pedagogisch medewerkers stimuleren het onderlinge contact door baby´s bijvoorbeeld naast elkaar in de ‘Koeka hoek’ te laten spelen. Jonge kinderen in de dreumes- en peuterleeftijd worden aangemoedigd om samen te werken, op elkaar te wachten, elkaar te helpen en onderling conflicten op te lossen. Kinderen in de basisschoolleeftijd maken over het algemeen al snel vrienden op de naschoolse opvang. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen hierin en leren hen ook vaardigheden die zij nodig hebben om met onderlinge verschillen om te gaan. Belangrijke vaardigheden, die hen verder helpen op hun weg naar zelfstandigheid.

Kwali-tijd

Het combineren van werken, huishouden en gezin vraagt soms best veel. Na een lange dag werken begint het eigenlijk pas… ‘Spitsuur’: racen om op tijd op de opvang te zijn, snel naar huis, koken, eten en dan zorgen dat iedereen op tijd naar bed gaat, voorbereidingen voor de volgende dag en ook nog zorgen dat het huis weer is opgeruimd. Het is een uitdaging om werk, huishouden en gezin te balanceren. Op de balans blijft gedurende de werkweek weinig tijd en ruimte over voor ‘kwali-tijd’. Tijd voor verbinding, samen ontspannen en vooral van elkaar genieten. Kwali-tijd is de leukste tijd én van belang voor de optimale ontwikkeling van je kind.

Daarom besteed KleintjeZuid in deze drukke maatschappij extra aandacht aan het ondersteunen van ouders bij het creëren van een mooie balans. Wij doen dat door de dagen op de opvang zo in te vullen, dat er thuis alleen nog kwali-tijd overblijft. Voor een kind bestaat een volle dag opvang bij KleintjeZuid uit de nodige zorg, aandacht en spel, aangevuld met leuke en leerzame activiteiten voor de ontwikkeling. De kinderen hebben zelfs al genoten van een gezonde warme maaltijd met hun groepsgenoten. Uiteraard wordt je als ouder gedurende de dag op de hoogte gehouden met behulp van onze KleintjeZuid Ouder-App.

Na een lange werkdag hoef je dus alleen nog te genieten van je kind. Door ruimere openingstijden te hanteren, is er tijdens het ophalen tijd om met ons te praten over de dag van je kind en is er thuis meer ruimte voor aandacht voor elkaar als gezin. Geen spitsuur meer, wel tijd voor samenzijn en ontspanning.

Kwali-tijd, dat biedt KleintjeZuid!

Naar buiten, natuurlijk!

Wij gaan elke dag naar buiten met de kinderen. Kinderen spelen- en leren buiten op een andere manier dan binnen. Buitenspelen is veel bewegen, ruimte en vrijheid. En buiten is zoveel te ontdekken.

Onze buitenruimtes zijn uitdagend en groen ingericht met aandacht voor veiligheid. De buitenruimte biedt kinderen de mogelijkheid om veilig te oefenen met springen, rennen, fietsen, klimmen, klauteren, vallen én weer opstaan. Het hoort er allemaal bij en is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van ieder kind. We geloven bij KleintjeZuid ook niet in slecht weer, wél in slechte regenkleding. Ook met regenachtig weer, kleden we ons dus goed aan en halen we een frisse neus, stampen in de plassen of verzorgen de plantjes in onze moestuinbakken.

Samen zorgdragen voor onze omgeving, vinden we belangrijk. Op de groepen worden de kinderen gestimuleerd mee te helpen door kleine taakjes uit te voeren, zoals de tafel dekken of opruimen. Buiten ligt de focus op het zorgdragen voor onze natuurlijke omgeving. De kinderen worden bewust gemaakt van hun bijdrage aan het behoud van de natuur en van een duurzame aanpak door bewust om te gaan met materialen en voorzieningen en door groene buitenactiviteiten aan te bieden. Zo heeft KleintjeZuid een samenwerking met het stadsboerinnen collectief ‘City Plot’, die onze locaties hebben voorzien van moestuinbakken die de focus zijn van leuke en leerzame tuinlessen met thema’s als aarde, zaden, planten, insecten en oogsten.

Door dagelijks naar buiten te gaan, stimuleren we verwondering en waardering voor de natuur en moedigen we de kinderen aan oog te hebben voor een gezonde en betere wereld. Nu en later.

Nieuws

20 jaar KleintjeZuid!

Wauw! Dit jaar bestaat KleintjeZuid 20 jaar. Wat een ongelofelijke mijlpaal! Twintig jaar geleden werd onze ‘eerste KleintjeZuid-baby’ geboren; locatie Olympischkwartier. De jaren zijn voorbijgevlogen en inmiddels zijn we uitgegroeid tot 6 prachtige locaties in Amsterdam Zuid, waar we met een topteam bij de kinderen en hun ouders ‘elke dag een glimlach’ bezorgen.

Boottocht KleintjeZuid 20 jaar!

Samen genoten we van een volledig verzorgde boottocht door de mooie Amsterdamse grachten. Een speciaal moment met al onze pedagogische toppers. Wat zijn we trots op dit geweldige team in deze prachtige stad! Sluit je bij ons aan en vier 20 jaar KleintjeZuid met ons mee!

Algemeen Directeuren KleintjeZuid

Feest op het Hoofdkantoor! Anne-Pauline Das en Mareme N’doye zijn namelijk vanaf 1 april 2024 benoemd tot (gezamenlijk bevoegd) Algemeen Directeur van KleintjeZuid Beheer BV.

Solliciteren bij KleintjeZuid

Wat leuk! We nemen binnenkort contact met je op. 

upload hier je CV

upload hier je motivatie